In English

A sound and vibration based rpm-meter for petrol and diesel engines

Behdad Ansari ; Christopher Bengtsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX073/2006, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-12-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 24104

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek