In English

THE BIO BUILDING - Bio inspired design at Ålgårds Mill and Saw

Lorena Gismondi Pett
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-08-31. Den ändrades senast 2016-08-31

CPL ID: 241035

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek