In English

Sustaining continuous improvement in a service setup

Bashar Hariri ; Moeen Ud Din Ahmad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2016-030, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-08-31. Den ändrades senast 2016-09-02

CPL ID: 241032

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek