In English

Implementation of high speed image compression in programmable hardware

Malin Gustavsson ; Sofia Lagerberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX062/2006, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-12-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 24093

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek