In English

RECONNECTION - context, artefact and history in designing the restoration of a Zanzibari hammam

Simon Farsi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-08-29. Den ändrades senast 2016-08-29

CPL ID: 240898

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek