In English

Accelerated road load simulation - Road load data for fatigue analysis in concept phase

Jianqiao Liu ; Vijay Ramnath
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2016:66, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-08-29. Den ändrades senast 2016-09-06

CPL ID: 240882

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek