In English

Fighting panic with haptics!

Hanna Gustafsson ; Sara Yxhage
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-08-24. Den ändrades senast 2016-08-25

CPL ID: 240721

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek