In English

A PLACE TO BELONG - Creating Community Spirit in Hammarkullen by Re-designing Common Space

Emma Gellerbring
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-08-24. Den ändrades senast 2016-08-24

CPL ID: 240719

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek