In English

A PUBLIC HOME - Exploring the architectural typology to support the path out of homelessness

Andreas Møller Nielsen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-08-24. Den ändrades senast 2016-08-24

CPL ID: 240718

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek