In English

Business Case for Carbon Fiber Design of Air Induction Systems - A study within Volvo cars, Powertrain Installations, Air Intake System

Patrik Steninger
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-08-24.

CPL ID: 240708

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek