In English

Shifting expectations - exploring the hidden potential

Martin Rydberg Björk
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-08-23.

CPL ID: 240674

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek