In English

Product guidelines developed within the areas of Design for sustainable behaviour, Green branding and Compact living

Mathilda Boklund Lhonneur ; Ida Lindén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-08-23. Den ändrades senast 2016-08-24

CPL ID: 240650

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek