In English

Inverterad dubbelpendel - Modellering, reglering och balansering av en inverterad dubbelpendel

Rasmus Söderström Olsson ; Jeanette Warnborg ; Fredrika Zeidler
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-08-22. Den ändrades senast 2016-08-22

CPL ID: 240595

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek