In English

Design av en snake-like robot

Eneli Elbing ; Lucas Jansson ; Niclas Klarström ; Caroline Matsson ; Sofia Werner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-08-22. Den ändrades senast 2016-08-22

CPL ID: 240594

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek