In English

Nanocrystalline cellulose as a drug carrier of cyanine dyes to DNA

Simon Jademyr
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-08-22. Den ändrades senast 2016-08-22

CPL ID: 240591

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek