In English

Modelling Automotive Manufacturing Process. Developing Methods and Tailored Library for 3D Flow Simulation at Volvo Car Corporation

Rasmus Zachrisson ; Marcus Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-12-07. Den ändrades senast 2017-09-14

CPL ID: 24059

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek