In English

Modeling of laser metal deposition - An additive manufacturing method

Joel Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2016:24, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-08-22. Den ändrades senast 2016-08-22

CPL ID: 240588

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek