In English

Carbohydrate synthesis: Study on the synthesis of methyl 2,3,6-tri-O-benzyl-alfa-D-Glucopyranoside

Nicolas Axelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-08-22. Den ändrades senast 2016-08-22

CPL ID: 240587

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek