In English

Fastställning av mätosäkerhet inom miljölaboratorium - granskning av olika metoder för att bestämma mätosäkerhet

Determining the uncertainty in measurements in an environment laboratory - review of different methods to determine measurement uncertainty

Christoffer Lilja
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-08-22. Den ändrades senast 2016-08-22

CPL ID: 240585

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek