In English

Autonom informationsinhämtning med quadcopter

Jacob Karmehag ; Simon Kindström ; Fredrik Schyum ; Simon Wiede
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-08-22. Den ändrades senast 2016-08-22

CPL ID: 240584

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek