In English

Utformning och utveckling av ERICA: ett digitalt beslutsstöd för akutmottagningen på NÄL

Elin Blomgren ; Oskar Henriksson ; Linnéa Johansson ; Edvard Lindelöf ; Martin Pettersson ; Åsa Söderlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-08-22. Den ändrades senast 2016-08-22

CPL ID: 240583

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek