In English

Utformning och utveckling av ERICA: ett digitalt beslutsstöd för akutmottagningen på NÄL

Elin Blomgren ; Oskar Henriksson ; Linnéa Johansson ; Edvard Lindelöf ; Martin Pettersson ; Åsa Söderlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]