In English

Modelling of stepped gear parallel HEVs in Modelica

Jonas Holgersson ; Carl Nicklasson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX055/2006, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-12-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 24058

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek