In English

Tro på mig - Den avsiktliga roboten

Amélie Eldh ; Marius Grimstad ; Johan Lund ; Andreas Löfman ; Fredrik Macintosh ; Sofia Sundin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-08-22. Den ändrades senast 2016-08-22

CPL ID: 240578

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek