In English

Improved data regression methods for crack growth characterization

Niklas Axelsson ; Jure Baric
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2016:18, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-08-19. Den ändrades senast 2016-08-19

CPL ID: 240471

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek