In English

A user experience model of packaging design - guidelines to designing packages to electric accessoris with sustanable conditions

Ajjar Posay
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-08-19. Den ändrades senast 2016-08-22

CPL ID: 240442

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek