In English

Needs mapping with a systems engineering apporach - The future mobile x-ray system

Daniel Weidenmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-08-18. Den ändrades senast 2016-08-23

CPL ID: 240433

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek