In English

Optimization and design of enzyme based biosensors for high temporal recording of molecules important in brain chemistry

Hampus Lindmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-08-18. Den ändrades senast 2016-08-18

CPL ID: 240377

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek