In English

Electron transfer processes in a dye-TiO2/SnO2-acceptor assembly:Towards long lived charge separated states for solar fuels

Jimmy Björklund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-08-17. Den ändrades senast 2016-08-17

CPL ID: 240359

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek