In English

Studies on electron transfer and recombination across dye-TiO2-SnO2-acceptor assemblies

Elin Sundin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-08-17. Den ändrades senast 2016-08-17

CPL ID: 240358

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek