In English

Mekaniska egenskaper hos extruderade nanokompositer innehållande grafitnanopartiklar

Emil Aliskanovic ; Lucy Aksöz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 155/2016, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-08-17. Den ändrades senast 2016-08-18

CPL ID: 240330

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek