In English

Simulations of Cox-Ingersoll-Ross processes with applications in finance

Kristoffer Andersson ; Eva Hegnar ; Andrea Krogdal
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-08-16.

CPL ID: 240301

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek