In English

Remote heart rate extraction from near infrared videos - An approach to heart rate measurements for the smart eye head tracking system

Markus Lindelöw ; Anna Lindqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX031/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-08-16. Den ändrades senast 2016-08-16

CPL ID: 240296

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek