In English

Resource allocation for communications and power transfer under a practical RF energy harvesting model

Xiaowei Xu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX062/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-08-16. Den ändrades senast 2016-08-16

CPL ID: 240295

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek