In English

An advanced 3D eye state filtering and classification algorithm based on physiological constraints of the human eye

Rickard Borre ; Marcel Nilsson Rabbaa
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX041/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-08-16.

CPL ID: 240294

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek