In English

Method of moments for Maxwell's equations based on higher-order interpolatory representation of geometry and currents

Magnus Carlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX066/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-08-15. Den ändrades senast 2016-08-15

CPL ID: 240277

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek