In English

Continuous mining of GPS traces to infer high precision knowledge of road networks

Jonas Kristiansen ; Anthon Liljeroth
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX021/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-08-15.

CPL ID: 240275

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek