In English

Measurement and characterisation of solar energy availability for low-power energy harvesting devices

Rani El-Maalouf
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX061/20146, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]