In English

Vattentäta betongkonstruktioner

ARYA AZADRAD ; PETTER HOLTSKOG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: bassäng, vattentryck, vattentäthet, vattencementtal, sprickor,krympning, tvångsbelastning, rörgenomföringar, fogarPublikationen registrerades 2016-08-15. Den ändrades senast 2016-08-15

CPL ID: 240214

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek