In English

Assessment of the Structural Response of Clinch Joint Connections in Steel

CHRISTIAN BRIX ROED
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Clinch joint, galvanized steel, work hardening, structural fasteners, steel connections, tension test, shear test, tear testPublikationen registrerades 2016-08-15.

CPL ID: 240213

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek