In English

Simulations of work schedules in a hospital ward

Sofia Hjalmarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-08-12.

CPL ID: 240198

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek