In English

Numerical Estimation of the Aerodynamic Tones Radiated From a Centrifugal Fan

Erik Sjösvärd
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2016:56, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Aeroacoustics, FW-H, Centrifugal Fan, URANS, Computational Fluid Dynamics, Sound Prediction, Fluent, Sector DomainPublikationen registrerades 2016-08-11. Den ändrades senast 2016-08-11

CPL ID: 240176

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek