In English

Element to element joints of corrugated core steel sandwich bridge decks

Tobias Adolfsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Steel sandwich elements, bridge decks, joints, SSEPublikationen registrerades 2016-08-11. Den ändrades senast 2016-08-11

CPL ID: 240144

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek