In English

Long-span tensile timber roof structures Development of design proposals adopting the Stress Ribbon concept

Samuel Hofverberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Stress Ribbon, cable shape, timber, long-span, roof structure, tension,material efficiency, preliminary designPublikationen registrerades 2016-08-11. Den ändrades senast 2016-08-11

CPL ID: 240142

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek