In English

Spalling in Concrete Subjected to Shock Wave Blast - Fracture due to cyclic crack propagation

Martin Olsson ; Erik Flinck
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Spalling, concrete, spalling depth, wave propagation, shock wave, strain softening, pressure-time gradient, inelastic strains, fracture zonePublikationen registrerades 2016-08-11. Den ändrades senast 2016-08-11

CPL ID: 240141

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek