In English

Simplified FE analysis of reinforced concrete slabs

MARTIN EKSTRÖM ; KRISTIN SKAAR
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Reinforced concrete slabs, beam grillage, linear FE analysis, nonlinear, FE analysis, torsional stiffness, torsion-twist, moment-curvaturePublikationen registrerades 2016-08-10. Den ändrades senast 2016-08-10

CPL ID: 240130

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek