In English

Numerical analyses of surface reinforcement’s impact on anchorage in concrete

Emil Axelsson ; Filip Bozic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Concrete cone failure, Surface reinforcement, FE, DIANA, ABAQUS,anchors, CEN/TSPublikationen registrerades 2016-08-10. Den ändrades senast 2016-08-10

CPL ID: 240120

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek