In English

Assessment of Punching Capacity of RC Bridge Deck Slab in Kiruna - Finite element modelling of RC slab

Marco Kobler
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Punching shear capacity, finite element methods, bridge deck slab,multi-level assessment, full-scale testPublikationen registrerades 2016-08-10. Den ändrades senast 2016-08-10

CPL ID: 240102

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek