In English

Improved initial design through better initial assumptions regarding load - A study of analytical and numerical methods forstructural systems of buildings

Svante Severinsson ; Axel Haraldsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Assumptions, initial design, load distribution, stiffness, wall with openings, FEM-design, RymdknäckningPublikationen registrerades 2016-08-10. Den ändrades senast 2016-08-10

CPL ID: 240096

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek