In English

Concrete Beams Subjected to Drop Weight Impact - Comparison of experimental data and numerical modellin

JIMMY LOVÉN ; Erla Sara Svavarsdóttir
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Impact loading, 2DOF, FEM, dynamic response, DIC, concrete beam,impulse, transformation factors, crack patterns