In English

Effective notch stress analysis of transverse attachments in steel bridges - A parametric fatigue life assessment

Anton Lindqvist ; Henrik Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Steel bridges, Fatigue life assessment, Nominal stress, Effective notch, stress, Parameter study, Transverse attachment, Web stiffenerPublikationen registrerades 2016-08-10. Den ändrades senast 2016-08-10

CPL ID: 240080

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek